Anh chị em muốn tăng thêm thu nhập giới thiệu Khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài cho Du học sinh/Thân nhân ở nước ngoài/Đi định cư ở nước ngoài.
Liên hệ:
Nguyễn Năng Thành
Ngân hàng TMCP Quân đội
Email: thanhnn@mbbank.com.vn
ĐT: 0985393498
Cảm ơn và tât hạnh được hợp tác