Nước yến Sanest loại đóng lọ uống khá ngon, còn loại đóng lon thì em chưa thử nên không biết có ngon hay không