⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 5, 13.02.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
- Phiên 13/02/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ.
- Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020
- Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có thể xác nhận mua lại.
- Thận trọng nắm giữ cổ phiếu, và có thể xem xét giải ngân giá trị nhỏ (đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của coronavirus)
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): GAB, TVC, DGW, VPB, SBT, ACB, TCH, IMP, GKM, HND, CTG, HTN, TVB, VTD, VIB, FIR, NHH, IBC, TAR, PPC, HDB, NLG, KBC, MBB, DRC, FPT, NTC, HDC
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-13-02-2020/