Mỗi khi chứng khoán cơ sở rơi mạnh, nhiều người lại đổi tội cho thị trường phái sinh.
Theo bạn, ý kiến này có đúng không?