⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 07.02.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
- Phiên 07/02/2020, HSX mua vào nhẹ, HNX bán ra nhẹ.
- Vnindex xác định đáy gần nhất nhất ngày 05/02/2020, Vn30 xác định đáy gần nhất ngày 03/02/2020
- Xu hướng xuống dừng lại, thị trường ra tín hiệu có thể xác nhận mua lại.
- Thận trọng nắm giữ cổ phiếu, và có thể xem xét giải ngân giá trị nhỏ (đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của coronavirus)
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): GAB, HND, TVC, TCH, VPB, NHH, CTG, ACB, TAR, HDB, DGW, VTD, MBB, HLD, PPC
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-07-02-2020/