Ngành dược có tiềm năng phát triển lớn
Việt Nam hiện được xếp vào nhóm những nước có ngành dược mới nổi (pharmerging countries) và được đánh giá là có nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP
IMP là doanh nghiệp dược Việt Nam sở hữu số lượng nhà máy vận hành theo tiêu chuẩn EU-GMP nhiều nhất. Do đó, theo luật đấu thầu thuốc thì các dòng thuốc có tiêu chuẩn EU-GMP và PIC/s sẽ được ưu tiên lựa chọn. Đây được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn của IMP trong thời gian tới.