Dịch Corona đang hoành hành, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực hàng không, du lịch, dệt may..., khiến các DN ngành này khó trả nợ ngân hàng...

https://enternews.vn/rui-ro-tang-tru...ng-166104.html