Bạn đã đăng ký lớp học Offline XM tháng 2 chưa?

Chúng tôi tiếp tục chuỗi lớp học Forex ở Hà Nội với hai giảng viên giàu kinh nghiệm Nguyễn Tôn Thái Hoàng và Lữ Hữu Duy.

Thời gian: 9:00 - 12:00 mỗi sáng thứ 7

Xem thêm nội dung lớp học và đăng ký MIỄN PHÍ tại đây: https://bit.ly/2jXLQDx