⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 17.01.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
- Phiên ngày 08/01/2020 thị trường xác định đáy gần nhất.
- Ngày 10/01/2020 thị trường xác nhận kênh lên tốt.
- Phiên ngày 17/01/2029 HSX mua vào, HNX bán ra.
- Thị trường kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): GAB, CII, TCH, CTG, VCB, PNJ, BID, DRC, FIR, VPB, KBC, TVC, ACB, DGW, DHC, NHH, HND, HPG
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-17-01-2020/