⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 6, 10.01.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
- Phiên ngày 08/01/2020 thị trường xác định đáy gần nhất.
- Ngày 10/01/2020 thị trường xác nhận kênh lên tốt.
- Thị trường kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): GAB, BID, TCH, CTG, TVC, PNJ, GKM, DRC, FIR, TYA, DPR, KOS, NAF, KBC, VCB, FPT
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-10-01-2020/