Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên
- Tôi đau khổ vì bệnh tật quá ông ạ?
- Tôi lại sung sướng vì bệnh tật quá đây này!
- Sao vậy?
- Vì tôi là thầy thuốc!