⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT - THỨ 5, 02.01.2020⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
--------------------------------------------------------------------------------
- Đáy thị trường gần nhất 18/12/2019.
- Phiên ngày 25/12 xác nhận kênh lên tốt.
- Phiên ngày 02/01/2020 tiếp tục củng cố kênh lên tốt.
- Thị trường hiện tại kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): GAB, TCH, IJC, BID, PNJ, VCB, DRC, FIR, VJC, AMV, TYA, HDC, NAF, DBC, SDI, KBC, FPT, NDN, VIB, VTD, REE, CTG, VPB, MWG, NTL
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/202...ng-02-01-2020/
- Video: