Đào tạo chứng khoán CANSLIM chuyên sâu và chuyển giao công cụ hỗ trợ đầu tư:
- Cách thức áp dụng CANSLIM tại Việt Nam
- Những người áp dụng CANSLIM chưa thành công, chưa áp dụng chính xác
- Chia sẻ cách xây dựng các công cụ kiểm soát tâm lý, cảm xúc NĐT, giữ khoảng cách giữa NĐT và thị trường
- Hướng dẫn cách xây dựng các biểu mẫu, checklist, công cụ kiểm soát đầu tư hiệu quả
- Hướng dẫn cách lọc các mã breakout hàng ngày 1 cách đơn giản thuận tiện
- Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
- Biểu mẫu duyệt mua CP, theo dõi bán cổ phiếu, file lọc breakout.
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...3o-chuyen-sau/