Ấn phẩm 29, ấn phẩm Singapore phát hành hôm nay, là ấn phẩm đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam đi ra ngoại quốc để phân tích, học hỏi và đem những "tinh hoa" về. Đây là dấu mốc để chúng tôi tiếp tục công cuộc quan trọng nầy giai đoạn 1, 2 & 3 cho các năm sau như đã trình bày trong ấn phẩm. Hi vọng quý độc giả ủng hộ!
Hóng