Do chủ đề này quá dài nên đã được đóng lại và bạn có thể tiếp tục trao đổi với chủ đề mới tại http://diendanchungkhoan.vn/showthread.php?t=434270