Cổ đông Vinafor sốt ruột chờ chuyển sàn

https://vietnambiz.vn/co-dong-vinafo...1111612553.htm

https://enternews.vn/co-dong-vinafor...an-161200.html