⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 11.11.2019⭐
- Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): MBG, TNA, VC3, DHC, DGW, FPT, DBD, ACB, MBB, VHM, BID, VCB, KDH, SMB, EIB, HLD, HDC, CTF, NNC, BOT, DBC, GTN, DHT, CMG, D2D, TAR, VRE, NHH
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...ng-11-11-2019/