⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 08.11.2019⭐
- Thị trường kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): MBG, TNA, VHM, SDI, BID, KDH, ACB, VC3, VCB, FPT, DBD, EIB, DHC, NNC, GTN, SMB, DGW, TAR, BMI, REE, HLD, DHT, HDC, D2D, GAS, VRE, PVT, CMG, CTG, NHH, SAB, NTC, DPG
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...ng-08-11-2019/