@Chuyện ngắn trích từ ấn phẩm kỳ XV, tháng 10.2018

Viết về lịch sử của bong bóng South Sea Company huyền thoại năm 1720 tại Anh Quốc trong ấn phẩm kỳ 28 tới, chúng tôi chợt nhớ lại câu chuyện ngắn về ngài Isaac Newton trong cơn sốt trên, vừa có phần bi hài, vừa là một bài học đáng nhớ cho những nhà đầu tư "tự cao" (proud) chúng ta về tầm quan trọng của đức kỷ luật, sự trung dung trong cảm xúc trước những cạm bẫy khôn lường từ thị trường.

Để từ câu chuyện nầy, ta chợt nhớ về những bài học Tâm lý muôn đời của ngài Munger, rồi trở nên khiêm tốn, ung dung tự tại hơn vậy...
-------------------------
1. Bong bóng South Sea Co. và sự tham gia của ngài Newton
2. Tôi có thể tính được chuyển động của các vì sao, nhưng không thể nào lường được sự điên rồ (madness) của loài người!
3. Hiệu ứng siêu kết hợp tâm lý (lollapalooza effect)
4. Bài học cho chúng ta
-------------------------
Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/chuyen...h-sea-company/

Saigon, đăng lại ngày 07.11.2019, bởi Angelos - Golden Newsletter Vietnam