XM vui mừng mở rộng chương trình đào tạo dành cho trader Việt Nam đến một thành phố mới - thủ đô Hà Nội!

9:00 - 12:00 Ngày 9 Tháng 11
Chủ đề: Indicator Avramis River và Nến Đảo Chiều

Xem thông tin thời gian, địa điểm và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2jXLQDx

Số lượng chỗ ngồi có hạn!