⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 18.10.2019⭐
- Thị trường rủi ro nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, không mua bổ sung cổ phiếu trong phiên.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): HAX, MBG, TNA, TAR, VC3, TYA, VPG, PTB, DHT, DRC, VCB, SDI, ACB, FPT, MBB, GTN, GEG, TCH, MWG, PNJ, CTI, KBC, DHC, BMI, VPB, NAF, DBC, CII, CMG, FMC, VNG, D2D, SBT, CTR, VNM
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...hitruong18-10/