⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 16.10.2019⭐
- Thị trường có dấu hiệu tạo lại kênh lên. Nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): NNG, PTB, ACB, VC3, TAR, VCB, TV2, DRC, MBB, DHT, FPT, MWG, VIB, SDI, HAX, GEG, TCH, PHC, TVC, DHC, BMI, VPB, PNJ, DBC, FMC, VNG, TCL, SBT, NDN, HAH, CTR, CTG
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...hitruong16-10/