Lớp học Offline cuối tuần của XM - ĐĂNG KÝ NGAY!

Cơ hội học hỏi và giao lưu MIỄN PHÍ tại TP Hồ Chí Minh, Thứ Bảy ngày 19/10/2019.
Giảng viên: Nguyễn Tôn Thái Hoàng
Chủ đề: Ichimoku Kinko Hyo

Thông tin các lớp học Forex XM: https://bit.ly/2jXLQDx