@Bài viết đăng lại từ bản dịch Nhà đầu tư thông minh của S.A.F.E team, tháng 07.2017

....Với bản chất con người là một sinh vật xã hội hoạt động theo tập thể, rõ ràng không hề dễ dàng cho nhà đầu tư có thể tách biệt suy nghĩ và tin tưởng vào lập luận của mình khi có biến động mạnh đến tài khoản hoặc có một sự tác động từ báo chí/các chuyên gia. Một lần nữa, không phải yếu tố IQ – mà sự rèn luyện tâm lý - mới chính là thành tố quan trọng nhất cho một nhà đầu tư chứng khoán thành công.
-----------------------
1. Mr. Market: ví von huyền thoại của ngài Graham về biến động trên TTCK
2. "Ai cần biết và quan tâm cơ chứ?!" - ngài Greenblatt
3. Việc chọn giá (pricing) và đối phó với biến động thị trường tại Việt Nam
-----------------------
Những cá nhân để biến động giá thị trường ảnh hưởng lên tâm lý và quyết định của mình đang biến lợi thế cơ bản thành bất lợi. Vì thế, tốt hơn hết anh ta nên hạn chế việc tiếp xúc với bảng điện hoặc các kênh báo chí - có thể chỉ nên từ 1,2 lần một tuần. Chúng tôi hiểu rằng việc chúng tôi nói ra dễ hơn làm rất nhiều; bởi vì...

Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/nha-da...ong-minh-ky-2/
Saigon, đăng lại ngày 14.10.2019, bởi Team S.A.F.E - Golden Newsletter Vietnam