⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 04.10.2019⭐
- Thị trường rủi ro phá vỡ kênh lên. Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng đang chạy mạnh về đích.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT):Không xem xét.
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong041019/