⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 03.10.2019⭐
- Thị trường rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): HDC, TNA, HLD, VIB, MBB, TV2, BID, IJC, VCS, DBD, VPG, MWG, HDG, FPT, VCB, REE, CTF, DHT, KDH, MBG, CVT, DIG, PHC, NBB, DHC, SDI, CTI, DGW, GMD, SMB, DPG, ACB, CTR
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong031019/