⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 02.10.2019⭐
- Thị trường rủi ro phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): MBG, VCS, HDC, MBB, VIB, TV2, DBD, VPG, MWG, FPT, TYA, BID, VCB, TNA, CTF, DHT, PHC, KDH, REE, HLD, HDG, CVT, DIG, DGW, NBB, HND, SWC, SMB, CTI, ACB, SDI
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong021019/