⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 26.09.2019⭐
- Thị trường kênh lên có rủi ro. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): MBG, NHH, VCS, DBD, C69, REE, MWG, MBB, DHT, KDH, VIB, FPT, VPG, TNA, BID, TYA, TVC, NBB, GMD, DHC, DGW, DIG, DRC
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-26-09-19/