⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 23.09.2019⭐
- Thị trường nguy cơ phá vỡ kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua bổ sung cổ piếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): NHH, DHT, VCS, TYA, MBB, DBD, ITC, TNA, MWG, REE, TV2, FPT, PNJ, BID, DHC, KDH, VC3, NBB, VHM, TCL, HDC, GMD, PVD
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-23-09-19/