THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 20.09.2019⭐
- Thị trường kênh lên, tuy nhiên mật độ phân phối khá dày. Nắm giữ, hạn chế mua bổ sung cổ phiếu.