⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 19.09.2019⭐
- Thị trường kênh lên, năm giữ và có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): VCS, DHT, MWG, FPT, MBB, VCB, AST, BID, DBD, KDH, NHH, TNA, HDC, VHM, DHC, NBB, VJC, CMG, PVD, DRC
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-19-09-19/