⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 3, 17.09.2019⭐
- Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ và xem xét mua vào cổ phiếu
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): VCS, BID, MWG, FPT, VPG, DHT, VCB, TNA, HDC, KDH, VHM, PVD, VJC, ILS, CMG, DVP, GAS, DIG, BMI, DRC, PC1
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-17-09-19/