⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 16.09.2019⭐
- Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ và xem xét mua vào cổ phiếu
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): NHH, MWG, FPT, BID, MBB, VCS, VPG, VCB, HDC, KDH, DHT, TNA, VIB, TV2, PNJ, HAH, CMG, VJC, DVP, PVD, BMI, DRC, DIG, PC1, BCM, GEX, SBT, PVB, GAS, CTR, TRC, ACB, SCI, DPG, CVT, PLP, BMP
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-16-09-19/