⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 13.09.2019⭐
- Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Có thể xem xét mua vào cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): DHT, MWG, FPT, VCB, BID, MBB, PVT, REE, VPG, VIB, VCS, TV2, TNA, HDC, PNJ, CMG, VJC, NDN
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-13-09-19/