Một quyển sách hay và đáng đọc về Đầu tư tăng trưởng. Dễ hiểu và dễ áp dụng tại thị trường Việt Nam.

https://www.amazon.com/dp/B07XSLSDHF/ref=sr_1_6