⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 22.08.2019⭐
- Thị trường chung kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): HDC, PWA, HTM, CTR, DPG, TCL, SNZ, AST, VIC, HAH, CMG, SIP, BID, BMI, SBA, VCB, PTB, REE, FPT, PVT, FMC, BMC, MWG, HAX, VIB, HND, CSC, PVI, MBB, NHH, DVP, CSM, BWE, VPG, TVB, GMD, IJC, ILB, GEG, L14, VCS, TVC, KDH, VHM, PVD
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-22-08-19/