⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 21.08.2019⭐
- Thị trường chung kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): PWA, HDC, CTR, HAH, MWG, BID, SBA, PTB, HTM, REE, VIB, FPT, CMG, PVT, DPG, TCL, PVI, BMI, AST, VCB, HVH, BMC, HAX, SIP, HND, SNZ, VCS, GMD, GEG, MBB, TVB, DVP, BWE, L14, TVC, VPG, DAH, IJC, ILB, CSC, KDH, NHH, VHM, HT1, PVD, DGW
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-21-08-19/