Trình độ tiếng Anh của mình hơi kém, nếu có bài viết tiếng việt thì tốt quá