Ngành cấp nước này tính độc quyền rất cao, mỗi công ty chiếm cứ 1 khu vực. Bọn nào đã phủ mạng lưới cấp nước ở phường xã nào rồi thì bọn khác không thể nào lắp đường ống khác để cạnh tranh bán nước được, vì vậy chẳng bao giờ bị mất khách hàng. Cứ bán nước thu tiền đều đều thôi. Các công ty vốn nhà nước thì thất thoát nhiều chứ bọn tư nhân nó quản chặt thì chẳng thất thoát đi đâu được, trên sàn upcom em thấy có 2 con ngành cấp nước đều có EPS cao là BWS (cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu, giá đang 40) và VCW (nước sạch Sông Đà, giá đang 32.5). Bà con cứ kêu ca về chuyện đường ống nước sông Đà hay vỡ, thế nhưng công ty ấy lợi nhuận vẫn cao, chia cổ tức cao, và giá đang giao dịch trên sàn là 32.5. Vì vậy nhà nước thoái vốn giá 1x em nghĩ là rẻ, cụ cứ đăng ký đấu giá mua vứt đấy, đến khi nó lên sàn chắc cụ cũng sẽ lãi được khơ khớ