⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 3, 30.07.2019⭐
- Thị trường phá vỡ kênh lên, hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng tăng giá đang chạy mạnh về đích.
- Danh sách CP tốt: Không xem xét.
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-30-07-19/