⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 3, 16.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, về đích, nhiều mã về đích dao động mạnh. Nắm giữ có thể cổ phiếu hạn chế mua bổ sung cổ phiếu, tránh bị ảnh hưởng khi thị trường điều chỉnh.
- Danh sách CP tốt: VEC, DAH, HAX, CTR, TIP, SDI, MWG, HAH, VCB, SZL, HDG, VRE, PHR, VEA, NET, MSH, HVH, NDN, DDG, FPT, NTC, VRG, NTL, GVR, VGI, SAB, FTM, D2D, KBC, BCM, BWE, ITC, TTN, VGC, TNG, AAA, BAX, SZC, BMI, CNG, PVS, NAF, HNG, REE, C69, NCT, KOS, VIB, BID, FMC, L14, PVT, MBB, GMD, LHG, GAS, VHM, ACB
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-16-07-19/