⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 11.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: BAX, HAX, SZC, L14, D2D, CTR, NTC, HNG, TIP, TTN, VRG, BWE, MWG, VCB, SAB, PDR, DDG, SZL, NTL, TNA, PPC, VRE, GVR, HVN, TV2, DBD, C69, KBC, ITC, VGC, TNG, STK, AAA, SDI, REE, HDG, PVS, PHR, GTN, PLX, GMD, KOS, SNZ, PVT, BID, MBB, LHG, BMC, GAS, ACB, VHM, QNS
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-11-07-19/