⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 10.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: SZC, HAX, D2D, NTC, CTR, L14, TIP, NTL, PPC, MWG, BWE, PTB, SAB, FPT, SCI, PDR, DDG, BAX, ITC, HNG, TNG, KBC, FTM, VCB, DBD, TV2, SDI, HDG, SZL, VRE, STK, HVN, AAA, REE, VGC, GVR, PVS, TNA, PHR, NAF, GTN, PVT, GMD, HHP, PLX, LHG, BMC, SNZ, BTP, GAS, VHM, QNS
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-10-07-19/