⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 3, 09.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: ITC, NTC, D2D, L14, TTN, PPC, CTR, SZC, SDI, NTL, MWG, TRC, BWE, DHC, SAB, STK, TV2, VRE, KBC, MSH, AAA, HVH, FTM, FPT, PTB, HNG, TNG, HDG, HHP, VCB, TIP, VGC, HVN, BAX, NAF, PHR, HAX, REE, GVR, PVS, SZL, GTN, NCT, BMC, PLX, PVT, GMD, FCN, MBB, BTP, DCL, VHM, LHG, QNS
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-09-07-19/