⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 08.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: HNG, ITC, L14, PPC, SZC, STK, SDI, CTR, HVH, DHC, SAB, BAX, NTC, D2D, NTL, TV2, KBC, MSH, AAA, BWE, PTB, DBD, HDG, MWG, FTM, HVN, VCB, TNG, TIP, VRE, NAF, SZL, REE, LMH, GVR, HAX, PLX, VGC, GTN, GMD, BMC, PVT, TCM, BTP, MSN, QNS, VHM, LHG
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-08-07-19/