⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 05.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: VEC, BAX, D2D, HNG, TNG, L14, SZC, PPC, STK, TV2, MSH, CTR, PTB, NTC, NTL, TIP, SDI, MWG, KBC, LMH, BWE, VCB, DBD, PHR, GVR, AAA, HDG, NAF, VRE, SZL, REE, GTN, PLX, HAX, GMD, PNJ, DCL, VHM, TCM, MSN, LHG, QNS
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-05-07-19/