⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 04.07.2019⭐
- Thị trường uptrend, nắm giữ, có thể mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: VEC, NTC, D2D, HNG, PPC, NTL, STK, TV2, LMH, TDM, PTB, BWE, FPT, HDC, TNG, L14, MWG, SDI, MSH, CTR, DBD, VCB, SZC, TIP, PHR, NAF, KBC, BAX, HDG, AAA, SZL, REE, PLX, VCR, GMD, PNJ, HAX, TCM, DCL, VHM, MSN, LHG, SNZ, QNS
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-04-07-19/