⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 4, 03.07.2019⭐
<Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 960.39 (-0.2% ) ; Vol: 114tr
- HNX : 103.67 (+0.2% ) ; Vol: 16tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Phiên HSX bán ra, HNX mua vào yếu.
- Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend.
- Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không có
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

- Danh sách: NTC, TNG, L14, PPC, NTL, D2D, TV2, LMH, PTB, HDC, MWG, TDM, FPT, DBD, STK, HVH, CTR, HNG, HDG, MSH, BWE, C69, NAF, PHR, KBC, AAA, SDI, REE, PVI, GVR, BAX, SZL, HAX, PLX, VNG, SZC, GMD, TCM, DCL, PNJ, MBB, MSN, CRE

- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-03-07-19/