⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 3, 02.07.2019⭐
<Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 961.98 (-0.4% ) ; Vol: 108tr
- HNX : 103.46 (-0.6% ) ; Vol: 23tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Phiên hai sàn bán ra.
- Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend.
- Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không có
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

- Danh sách: TNG, NTC, PPC, TV2, TDM, FPT, DBD, C69, NAF, NTL, D2D, MWG, PGC, CTR, HDC, HVH, TIP, MSH, BWE, HNG, HDG, PHR, KBC, AAA, BAX, GVR, SDI, VRE, PVS, HAX, PLX, SZC, PNJ, TCM, VCR, DCL, CSM, MBB, GMD, MSN, CRE

- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-02-07-19/