⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 01.07.2019⭐
<Thị trường downtrend chúng tôi sẽ không post bài>

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 965.61 (+1.6% ) ; Vol: 123tr
- HNX : 104.09 (+0.6% ) ; Vol: 22tr
2.Đánh giá chung thị trường:
- Hai sàn mua vào mạnh.
- Thị trường dấu hiệu xác nhận uptrend.
- Có thể giải ngân thăm dò mua vào cổ phiếu tăng hoạt động tốt.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Không có
II. Cổ phiếu chuyển động, và hoạt động tốt (chưa xét đến PTCB):

- Danh sách: C69, TNG, TTN, NAF, BAX, NTL, D2D, HNG, VCR, TIP, L14, TV2, HDG, PPC, HAX, MWG, FPT, DBD, PTB, PVS, PHR, TCM, PGC, CTR, AAA, KBC, SZC, VCB, SZL, PNJ, MSN, GTN, CSM, MBB

- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-01-07-19/